Kā uzvesties dabā
Šis materiāls ir radīts pateicoties DAP
Apzinies savu atbildību kā tūrists!
Izvēloties videi draudzīgu ceļošanu, tu atstāj iespēju arī nākamajām paaudzēm baudīt unikālus mirkļus dabā!

Materiālu sagatavojis DAP- https://www.daba.gov.lv/

Buklets "Izvēlies dabas aizsardzību!": lejupielādēt! [Pdf. formāts]

Bukleta "Izvēlies dabas aizsardzību!"


Plāno un sagatavojies

 • Dod priekšroku atpūtai Latvijā, jo pati ceļošana arī atstāj iespaidu uz vidi.
 • Pārtikas iepakošanai lieto vairākkārt lietojamos un mazgājamos trauciņus.
 • Inventāru vari aizņemties vai iznomāt. Nav jāpērk viss.
 • Vairāk izmanto sabiedrisko transportu.

 • Respektē noteikumus un citu tiesības

  • Noskaidro teritorijas apmeklēšanas noteikumus un ievēro tos.
  • Atceries, ka atsevišķās vietās var būt noteikti ierobežojumi. Tie parasti saistīti ar dabas aizsardzības noteikumiem, atpūtu, uzturēšanos privātīpašumā, lauksaimniecības zemju šķērsošanu u.c.

  Neatstāj savas klātbūtnes apliecinājums

  •  Staigā pa takām vai laipām, lai neizmīdītu apkārtni.

  • Ierīko apmetni pastāvošās atpūtas vietās. Saudzē lakstaugus, sūnas, ķērpjus un to augšanas vietas.

  • Ej dabā klusu, lai netraucētu savvaļas dzīvniekus.
  • No apmeklētās vietas aiznes sev līdzi tikai fotogrāfijas un iespaidus!


  • Ja nav pieejama tualete, izroc bedrīti tālāk no ūdens, takas un nometnes vietas.
  • Dodoties projām, aizber to ciet.
  • Tualetes papīru izmanto saprātīgi. Nebaidies lietot dabiskās alternatīvas: sūnas, lapas, sniegu.
  Esi piesardzīgs ar uguni!

  •  Izmanto tikai ceļvežos norādītas atpūtas vietas ar ugunskuru vietām. Malku lieto taupīgi, īpaši vietās, kur tā tiek pievesta.
  • Ugunskura vietas ierīkošanu ārpus atpūtas vietām saskaņo ar zemes īpašniekiem vai teritorijas apsaimniekotājiem. 
  • Ja ugunskura vietu ierīkošana atļauta, apsver vietas izvēli:

  - izmanto jau esošu ugunskura vietu;
  - ja tādas nav, izgriez un uzrullē vai izcel velēnu.

  • Laukumu izveido divreiz lielāku nekā pats ugunskurs.
  • Pēc kurināšanas, sakārto ugunskura vietu un uzgaidi, kamēr atdziest pelni un ogles. Tikai tad atliec velēnu atpakaļ.
  • Vācot iekurus un zarus, uzlasi tos no zemes. Izvairies lauzt zarus no augošiem kokiem.
  • Atceries! Nekad nekurini ugunskuru ugunsbīstamās vietās un ugunsbīstamās sezonas laikā!


  Mazgā savus traukus un arī pats mazgājies tālāk no ūdeņiem

  • Trauku mazgāšanai pasmel ūdeni kādā lielākā traukā. Izmantoto ūdeni izlej uz zemes, nevis upē vai ezerā. Tā tu izvairīsies no ūdenstilpnes liekas piesārņošanas.
  • Pats mazgājies līdzīgā veidā.
  • Mazgājamos līdzekļus lieto tikai tad, ja tas tiešām nepieciešams.

  Izpako, izmanto, sapako

  • Pēc iespējas mazāk izmanto vienreizējos iesaiņojamos materiālus. Tā tu mazināsi atkritumu uzkrāšanos.
  • Pārtikas pārpalikumus, tējas maisiņus vai pārtikas iepakojumu savāc un aiznes līdzi.