Sistemātiskais rādītājs A-B

Lakstaugi

Alteja ārstniecības (Althaea officinalis)Alteja ārstniecības Amoliņš ārstniecības (Melilotus officinalis)Amoliņš ārstniecības
Amoliņš baltais (Melilotus albus Medik.) Apdzira (Huperzia selago) Apdzira
Apinis parastais (Humulus lupulus)Apinis parastais Augustiņš čemuru
Atālene purva (Parnassia palustris)Atālene purva Āboliņs (Trifolium pratense; T.repens)Āboliņš Ālante helēniju (Inula Helenium)Ālante helēniju Āmulis baltais (Viscum album)Āmulis baltais
Baldriāns ārstniecības (Valeriana officinalis)Baldriāns ārstniecības Balodene izplestā (Atriplex patula)Balodene izplestā Bebrukārkliņš (Solanum dulcamara)Bebrukārkliņš Bergēnija biezlapu (Bergenia crassifolia)Bergēnija biezlapu
Bezlapes (Lathraea) Bezslavīte muskusa (Adoxa moschatellina L.) Biškrēsliņš parstais (Tanacetum vulgare)Biškrēsliņš parastais Bitene pilsētas (Geum urbanum)Bitene pilsētas
Briežsakne kalnu (Seseli libanotis)Briežsakne kalnu Brūngalvīte parastā (Prunella vulgaris)
Brūngalvīte parastā
Bultene parastā (Sagittaria sagittifolia)
Bultene parastā
   

Koki

 Alksnis (Alnus)AlksnisApse parastā (Populus tremula)Apse parastāMājas ābele (Malus domestica Borkh.) Bērzs (Betula alba)Bērzs
Blīgzna (Salix caprea L.) BlīgznaBumbiere mājas (Pyrus communis L.)
  

Krūmi

Aronija melnaugļu (Aronia melanocarpa)Aronija melnaugļu Avene meža (Rubus idaeus)Avene meža Bārbele parastā (Berberis vulgaris L.) 

Ogulāji

 Brūklenes (Vaccinium vitis idaea)Brūklenes
   

Ķērpji

Briežu ķērpis (Cladonia ragniferina)Briežu ķērpis
   

Sēnes

 Aknene parastā (Fistulina hepatica)Aknene parastāApmalpiepe parastā (Fomitopsis pinicola)Apmalpiepe parastāAusaine (Auricularia Auricula-Judae)AusaineBaravika (Boletus edulis)Baravika
 Bērzu čaga (Inonotus oblicuus)Bērzu čaga Bērzupiepe brūnā (Piptoporus betulinus)Bērzupiepe brūnā

Bisīte parastā (Gyromitra esculenta)

 

<-Sistemātiskais rādītājs V-Z I Sistemātiskais rādītājs C-D ->