Sistemātiskais rādītājs A-B

Lakstaugi

Augustiņš čemuru Ālante helēniju (Inula Helenium)Ālante helēniju
 Baldriāns ārstniecības (Valeriana officinalis)Baldriāns ārstniecības Balodene izplestā (Atriplex patula)Balodene izplestā Bebrukārkliņš (Solanum dulcamara)Bebrukārkliņš
 Biškrēsliņš parstais (Tanacetum vulgare)Biškrēsliņš parastais Bitene pļavas (Geum rivale)Bitene pļavas
 Briežsakne kalnu (Seseli libanotis)Briežsakne kalnu Brūngalvīte parastā (Prunella vulgaris)Brūngalvīte parastā Bultene parastā (Sagittaria sagittifolia)Bultene parastā 

Koki

 Alksnis (Alnus)AlksnisApse parastā (Populus tremula)Apse parastāMājas ābele (Malus domestica Borkh.) Bērzs (Betula alba)Bērzs
Blīgzna (Salix caprea L.) BlīgznaBumbiere mājas (Pyrus communis L.)
  

Krūmi

Aronija melnaugļu (Aronia melanocarpa)Aronija melnaugļu Avene meža (Rubus idaeus)Avene meža  

Ogulāji

 Brūklenes (Vaccinium vitis idaea)Brūklenes
   

Ķērpji

Briežu ķērpis (Cladonia ragniferina)Briežu ķērpis
   

Sēnes

 Aknene parastā (Fistulina hepatica)Aknene parastāApmalpiepe parastā (Fomitopsis pinicola)Apmalpiepe parastāAusaine (Auricularia Auricula-Judae)AusaineBaravika (Boletus edulis)Baravika
 Bērzu čaga (Inonotus oblicuus)Bērzu čaga Bērzupiepe brūnā (Piptoporus betulinus)Bērzupiepe brūnā

Bisīte parastā (Gyromitra esculenta)

 

<-Sistemātiskais rādītājs V-Z I Sistemātiskais rādītājs C-D ->

 .