Sistemātiskais rādītājs V-Z

Lakstaugi

 Vainadzīte mainīgā (Coronilla varia)Vaivariņš purva (Ledum palustre)Vakarene smaržīgā (Hesperis matronalis L.) Vanagnadziņš ragainais (Lotus corniculatus)
Vārnkāja purva (Comarum palustre)Vārpata ložņu (Elytrigia repens)Velnrutks indīgais (Cicuta virosa)Velnābols dzeloņainais (Datura stramonium)
Velnoga melnā (Atropa bella- donna) Vējmietiņš vītolu (Lythrum salicaria)Vērmele (Artemisia absinthium)  Vēršmēle ārstniecības (Anchusa officinalis)
Vija Eiropas (Cuscuta europaea)Vijolīte trejkrāsu (Viola tricolor)Vilkakūla stāvā (Nardus stricta)Vilkmēle pļavas (Succisa pratensis L.)
 Vilknadze eiropas (Lycopus europaeus L.) Vilkvālīte platlapu (Typha latifolia)Virsis sila (Calluna vulgaris)Virza parastā (Stellaria media)

Vizbulīte zilā (Hepatica nobilis Mill.)

Vībotne lauku (Artemisia campestris L.)

Vībotne parastā (Artemisia vulgaris)

Vīgrieze parastā (Filipendula ulmaria)

Vīrcele parastā (Linaria vulgaris Mill.)

Zaķauza bezakotu (Bromus inermis)

Zaķpēdiņa dumbrāju (Gnaphalium uliginosum)

Zaķskābene meža (Oxalis acetosella)

Zalktene parastā (Daphne mezereum)

Zeltene parastā (Lysimachia vulgaris L.)

Zeltene pļavas (Lysimachia nummularia)

Zeltgalvīte Kanādas (Solidago canadensis L.)

Zeltnātrīte dzeltenā (Galeobdolon luteum Huds.)

Zemteka (Veronica officinalis)

Ziepjusakne ārstniecības (Saponaria officinalis)

Ziemciete apaļlapu (Pyrola rotundifolia)

Zilausis tīruma (Consolida regalis)

Zirdzene meža (Angelica sylvestris L.)

Zīlaine melnā (Ballota nigra)

Zvagulis (Rhinanthus)

Zvērene lokaugļu (Barbarea arcuata)

Žagatiņa divlapu (Maianthemum bifolium L.)

 Žodzene ārstniecības (Sisymbrium officinale)

 

Koki

 Vilkābele (Crataegus) Vītols baltais (Salix alba) Zirgkastaņa parastā (Aesculus hippocastanum) 

Ogulāji

 Vistene melnā (Empetrum nigrum)Vīnkoks īstais (Vitis vinifera) Zemene meža (Fragaria vesca)  Zilene (Vaccinium uliginosum)

Ķērpji

 Vairogķērpis (Peltigera)   

Sēnes

 Zemestauki parasti (Phallus impudicus)   

<-Sistemātiskais rādītājs T-USistemātiskais rādītājs A-B ->