Sistemātiskais rādītājs V-Z

Lakstaugi

 Vainadzīte mainīgā (Coronilla varia)Vaivariņš purva (Ledum palustre) Vārnkāja purva (Comarum palustre) Vārpata ložņu (Elytriga repens)
 Velnrutks indīgais (Cicuta virosa) Velnābols dzeloņainais (Datura stromonium) Velnoga melnā (Atropa bella- donna) Vējmietiņš vītolu (Lythrum salicaria)
 Vērmele (Artemisa absinthium) Vēršmēle ārstniecības (Anchusa officinalis) Vija Eiropas (Cuscuta europaea) Vijolīte trejkrāsu (Viola tricolor)
 Vilkakūla stāvā (Nardus stricta) Vilkvālīte platlapu (Typha latifolia) Virsis sila (Calluna vulgaris) Virza parastā (Stellaria media)
 Vībotne parastā (Artemisia vulgaris) Vīgrieze parastā (Filipendula ulmaria) Vīrcele parastā (Linaria vulgaris Mill.) Zaķpēdiņa dumbrāju (Gnaphalium uliginosum)
 Zaķskābene meža (Oxalis acetosella) Zalktene parastā (Daphne mezereum) Zeltene pļavas (Lysimachia nummularia) Zemteka (Veronica officinalis)
 Ziepjusakne ārstniecības (Saponaria officinalis) Ziemciete apaļlapu (Pyrola rotundifolia)Zilausis tīruma (Consolida regalis) Zīlaine melnā (Ballota nigra)
 Žodzene ārstniecības (Sisymbrium officinale)   

Koki

 Vilkābele (Crataegus) Vītols baltais (Salix alba) Zirgkastaņa parastā (Aesculus hippocastanum) 

Ogulāji

 Vistene melnā (Empetrum nigrum) Zemene meža (Fragaria vesca) Zilene (Vaccinium uliginosum) 

Ķērpji

 Vairogķērpis (Peltigera)   

Sēnes

 Zemestauki parasti (Phallus impudicus)   

<-Sistemātiskais rādītājs T-USistemātiskais rādītājs A-B ->

 .