Ievākšana nesezonā
Dabas velšu ievākšana neatkarīgi no sezonas

Bieži aizdomājamies par to, kā būtu ievākt augus un ķērpjus neatbilstoši to ievākšanas sezonai. Kā jau visiem ir zināms, katrai dabas veltei ir savs laiks, kad to drīkst ievākt un kad to neaiztikt, bet vai tiešām viss ir tik viennozīmīgs?

Īstenība ir pavisam savādāka! Iepazīstoties ar literatūru bieži sastopaties ar konkrētiem termiņiem, kuros norādīts, kad konkrēto dabas velti ir vēlams ievākt. Šie nosacījumi ir balstīti uz pētījumiem, kad konkrētā dabas veltē ir visvairāk vērtīgo elementu, kad tie ir visdrošākie un kad nodarīsiet vismazāko postu audzei.

Sākotnēji var šķist, ka tas attiecas tikai uz augiem, bet īstenībā arī tas nebūs patiesi, tas attiecas uz pilnīgi visu dabas velšu pasauli, kuru cilvēks izmanto ārstnieciskajām vajadzībām. Ir jāzina arī kad ievākt ķērpjus un pat sēnes. Sēnes? Šķiet, ka tās ir jāvāc, kad vien tās ražo augļķermeņus- nē, reti kuru sēni ārstnieciskām vajadzībām ievāc tai mirklī, kad tā tikai ražo- ievākšana notiek konkrētā augšanas fāzē, konkrētai sēņu sugai.

Bet jautājums paliek, kā ir ar dabas veltēm ārpus to sezonas un vai tās drīkst ievākt? Te arī nebūs viennozīmīgas atbildes, jo ir dabas veltes kuras pirms noteiktā laika ir stipri indīgas un tās drīkst ievākt tikai un vienīgi atbilstošā laikā, ir dabas veltes, kuras ārpus konkrētā ievākšanas laika ir miega režīmā un to ķīmiskais sastāvs ir ievērojami nabadzīgāks. Tāpat ir dabas veltes, kuras ārpus ievākšanas laika ir nevērtīgas, jo dodas jau “miršanas” virzienā un ir tādas, kuras ir spēcīgas, bet konkrētu vielu ietvaros (pamatā to vielu, kas palīdz augam pārziemot un pavasarī atsākt dzīves ciklu).

Liela daļa dabas velšu ir ievācamas arī ārpus to ievākšanas sezonas, rēķinoties ka to efektivitāte būs savādāka, attiecīgi, pielāgojot lietošanas kursu. Bet ir gadījumi, kad ļoti vajag ko konkrētu, tad ievākšanas pasākums ir pieļaujams. Pieļaujams gadījumos, ja saprotat ko darāt un esat spējīgs atpazīt augu visa gada garumā.