Sistemātiskais rādītājs C-D

Lakstaugi

 Ceļteka lielā (Plantago major) Cemere platlapu (Sium latifolium) Cigoriņš parastais (Cichorium intybus) Cirvene parastā (Alisma plantago aquatica)
Cīrulītis (Corydalis)Cūknātre gumainā (Scrophularia nodosa L.)Čīkstene parastā (Sedum telephium L.) Dadzis (Cirsum)
Dadzis Benedikta (Cnicus Benedictus) Dedestiņa pļavas (Lathyrus pratensis) Deviņvīruspēks parastais (Verbascum thapsus) Dievkrēsliņš saules (Euphorbia helioscopia)
Dievkociņš (Artemisia abrotanum L.)Dipsaks meža (Dipsacus fullonum)

Diždadzis lielais (Arctium lappa)

Dižpērkone austrumu (Bunias orientalis)

Dižzirdzene ārstniecības (Archangelica officinalis)

Donis izplestais (Juncus effusus L.)

Driģene melnā (Hyoscyamus niger)

Dzelzene (Centaurea)

  Dzegužpirkstīte plankumainā (Dactylorhiza maculata)

  Dziedenīte Eiropas (Sanicula europea L.)

 Dzirkstelīte (Dianthus deltoides)

 

Krūmi

  Čuža krūma (Pentaphylloides fruticosa L.)

 

Ogulāji

 

Ķērpji

 Cetrārijs Islandes (Cetraria Islandica)   

Sēnes

Celmenes (Armillaria)

  Celmene ziemas (Flammulina velutipes) Cerēna vienkrāsas (Cerrena unicolor) Čemurene daivainā (Grifola frondosa)
Cietpiepe parastā (Phellinus igniarius) Cietpiepe priežu (Phellinus pini) Cinobrpiepe parastā (Pycnoporus cinnabarinus)  Daldīnija lodveida (Daldinia concentrica)