Sistemātiskais rādītājs K-L

Lakstaugi

Kafija jeb kafijas koks (Coffea)Kailpaparde Linneja (Gymnocarpium dryopteris)Kaķpēdiņa dzeltenā (Helichrysum arenarium)Kalme smaržīgā (Acorus calamus)
Kapmirte mazā (Vinca minor)Kazroze pūkainā (Epilobium hirsutum L.)Kāpnīte zilā (Polemonium coeruleum L.)
Kārvele bumbuļu (Chaerophyllum bulbosum)
   Kliņģerīte ārstniecības (Calendula officinalis)
 Kokalis lauku (Agrostemma githago)Kosa tīruma (Equisetum arvense) Kosa ziemzaļā (Equisetum hyemale)
Kreimene parastā (Convallaria majalis)  Krese lielā (Tropaeolum majus) Krustaine parastā (Senecio vulgaris)Kumelīte ārstniecības (Chamomilla recutita)
Kumelīte maura (Chamomilla suaveolens) Kumeļpēda parastā (Asarum europaeum)Kurpīte zilā (Aconitum napellus) Ķekarpaparde pusmēness (Botrychium lunaria)
 Ķērsa (Cardamine) Ķimene pļavas (Carum carvi)Laimiņš kodīgais (Sedum acre) Lakacis ārstniecības (Pulmonaria officinalis)
 Lakrica kailā (Glycyrrhiza glabra)  Laksis (Allium ursinum)Lapsaste pļavas (Alopecurus pratensis)Latvāņi (Heracleum L.)
Latvāņi (Heracleum L.)
 Lavanda (Lavandula) Ligzdene parastā (Neottia nidus-avis)Lupstājs ārstniecības (Levisticum officinale) 

Koki

 Kadiķis parastais (Juniperi communis)Kļava parastā (Acer platonoides)Lazda parastā (Corylus avellana)
 Liepa (Tilia)   
Krūmi

 Krūmcidonija japānas (Chaenomeles japonica)Korinte vārpainā (Amelanchier spicata)   

Ogulāji

 Kaulene klinšu (Rubus saxatilis) Kazene zilganā (Rubus caesius)Lācene (Rubus chamaemorus) 

Sēnes

 .