Sistemātiskais rādītājs K-L

Lakstaugi

Kafija jeb kafijas koks (Coffea)Kailpaparde Linneja (Gymnocarpium dryopteris)Kaķpēdiņa divmāju (Antennaria dioica L.) Kaķpēdiņa dzeltenā (Helichrysum arenarium)
Kalme smaržīgā (Acorus calamus)Kaņepe daudzgadīgā (Mercurialis perennis L.)Kapmirte mazā (Vinca minor)Kazroze pūkainā (Epilobium hirsutum L.)
  Kāpnīte zilā (Polemonium coeruleum L.)
Kāršroze (Alcea) Kārvele bumbuļu (Chaerophyllum bulbosum) Kliņģerīte ārstniecības (Calendula officinalis)
Kokalis lauku (Agrostemma githago)Kosa tīruma (Equisetum arvense)Kosa ziemzaļā (Equisetum hyemale)Kreimene parastā (Convallaria majalis)
  Krese lielā (Tropaeolum majus)Krustaine parastā (Senecio vulgaris)Kumelīte ārstniecības (Chamomilla recutita)Kumelīte maura (Chamomilla suaveolens)
Kumeļpēda parastā (Asarum europaeum L.)Kurpīte zilā (Aconitum napellus)Ķekarpaparde pusmēness (Botrychium lunaria)Ķērsa (Cardamine)
Ķimene pļavas (Carum carvi)Ķiplocene ārstniecības (Alliaria petiolata)Laimiņš kodīgais (Sedum acre)Laimiņš lielais (Sedum maximum L.)
Lakacis ārstniecības (Pulmonaria officinalis)Lakrica kailā (Glycyrrhiza glabra)Laksis (Allium ursinum)Lapsaste pļavas (Alopecurus pratensis)
Latvāņi (Heracleum L.)
Latvāņi (Heracleum L.)
Lavanda (Lavandula)Lēpe dzeltenā (Nuphar lutea L.)Ligzdene parastā (Neottia nidus-avis)
Lucerna apiņu (Medicago lupulina L.)Lucerna sējas (Medicago sativa L.)Lucerna sirpjveida (Medicago falcata L.)Lupīnas (Lupinus)
 Lupstājs ārstniecības (Levisticum officinale)   

Koki

   
Krūmi

   

Ogulāji

 

Dārzeņi

Kartupelis (Solanum tuberosum L.)

Kālis (Brassica napobrassica)

Kāposts dārza (Brassica oleracae L.)

  Ķiploks (Allium sativa)

 Ķirbis (Cucurbita)   

Sēnes