Koku sveķi

Šajā sadaļā apkoposim informāciju par dažādiem koku sveķiem un to pielietošanu. Uzināsim vairāk par to nozīmi, sastāvu un izmantošanas un apstrādes iespējām.