Sistemātiskais rādītājs R-S

Lakstaugi

 Raskrēsliņš parastais (Alchemilla vulgaris) Raudene parastā (Origanum vulgare)Retējs maura (Potentilla anserina)Retējs stāvais (Potentilla erecta)
 Retējs sudraba (Potentilla argentea) Rudzupuķe zilā (Centaurea cyanus) Rūgtene ārstniecības (Gratiola officinalis)Smaržīgā rūta (Ruta graveolens L.)
 Salvija ārstniecības (Salvia officinalis) Samtene zemā (Tagetes patula) Saulkrēsliņi (Thalictrum) Saulpurene Eiropas (Trollius europaeus)
 Sālszāle pakalnu (Salsola collins Pall.) Sārtžibulītis parastais (Odontites vulgaris) Sētložņa efeju (Glechoma hederacea) Sfagns (Sphagnum)
 Sievmētra matainā (Elsholtzia cilata) Silpurene (Pulsatilla)Sīkgalvīte sīkziedu (Galinsoga parviflora Cav.) Skalbe purva (Iris pseudacorus)
 Skarbene gulošā (Asperugo procumbens) Skābene pļavas (Rumex acetosa) Smalkžodzene Sofijas (Descurainia sophia) Smaržzāle parastā (Anthoxanthum odoratum)

 Spulgnaglene pļavas (Coronaria flos-cuculi)

Staģe vītolu (Inula salicina L.)

 Staipeknis vālīšu (Lycopodium clavatum)

 Strutene lielā (Chelidonium majus)

 Sunītis trejdaivu (Bidens tripartita)

 Suņburkšķis meža (Anthriscus sylvestris)

Suņmēle ārstniecības (Cynoglossum officinale)

 Suņstobrs plankumainais (Conium maculatum)

 Sūrene blusu (Polygonum persicaria)

 Sūrene maura (Polygonum aviculare)

 Sūrene zalkšu (Polygonum bistorta)

 Sūrcis mazais (Pulicaria vulgaris)

Koki


 Smiltsērkšķis (Hippophoe)   

Krūmi

 Segliņi (Euonymus)   

Ķērpji

 Ramalīnas (Ramalina)   

Sēnes

 Receklene dzeltenā (Tramella mesenterica) Rudmiese priežu (Lactarius deliciosus) Sērpiepe parastā (Laetiporus sulphureus) Sīkpiepe sarainā (Stereum hirsutum)
 Skaldlapīte parastā (Schizophyllum commune)Sviestbeka parastā (Suillus luteus)

  

<-Sistemātiskais rādītājs O-PSistemātiskais rādītājs T-U ->

 .