Sistemātiskais rādītājs R-S

Lakstaugi

Rasene apaļlapu (Drosera rotundifolia) Raskrēsliņš parastais (Alchemilla vulgaris) Raudene parastā (Origanum vulgare) Retējs maura (Potentilla anserina)
Retējs stāvais (Potentilla erecta) Retējs sudraba (Potentilla argentea) Rudzupuķe zilā (Centaurea cyanus) Rūgtene ārstniecības (Gratiola officinalis)
Smaržīgā rūta (Ruta graveolens L.) Salvija ārstniecības (Salvia officinalis) Samtene zemā (Tagetes patula)Saulgrieze vasaras (Helianthus annuus L.)
Saulkrēsliņi (Thalictrum) Saulpurene Eiropas (Trollius europaeus) Sālszāle pakalnu (Salsola collins Pall.) Sārtžibulītis parastais (Odontites vulgaris)
Septiņstarīte (Trientalis) Sētložņa efeju (Glechoma hederacea) Sfagns (Sphagnum) Sirmene pelēkā (Barteroa incana)
Sievmētra matainā (Elsholtzia cilata) Silpurene (Pulsatilla) Sīkgalvīte sīkziedu (Galinsoga parviflora Cav.) Skalbe purva (Iris pseudacorus)
Skarbene gulošā (Asperugo procumbens) Skābene blīvā (Rumex confertus Wild.) Skābene pļavas (Rumex acetosa) Smalkžodzene Sofijas (Descurainia sophia)
Smaržzāle parastā (Anthoxanthum odoratum) Spulgnaglene pļavas (Coronaria flos-cuculi) Sprigane meža (Impatiens noli-tangere L.) Staģe vītolu (Inula salicina L.)
Staipeknis vālīšu (Lycopodium clavatum) Strutene lielā (Chelidonium majus) Strauspaparde parastā (Matteuccia struthiopteris L.) Sunītis trejdaivu (Bidens tripartita)
Suņburkšķis meža (Anthriscus sylvestris) Suņmēle ārstniecības (Cynoglossum officinale) Suņstobrs plankumainais (Conium maculatum)

Sūnactiņa vienzieda (Moneses unifloraL.)

Sūrene blusu (Polygonum persicaria) Sūrene maura (Polygonum aviculare) Sūrene zalkšu (Polygonum bistorta) Sūrcis mazais (Pulicaria vulgaris)

Koki

 Smiltsērkšķis (Hippophoe)   

Krūmi

 Segliņi (Euonymus)   

Ogulāji

 Spradzene (Fragaria viridis Duchesne)   

Ķērpji

 Ramalīnas (Ramalina)   

Sēnes

 Receklene dzeltenā (Tramella mesenterica) Rudmiese priežu (Lactarius deliciosus) Sērpiepe parastā (Laetiporus sulphureus)Sērsēne ķieģeļsarkanā (Hypholoma lateritium)
 Sīkpiepe sarainā (Stereum hirsutum) Skaldlapīte parastā (Schizophyllum commune)

Sviestbeka parastā (Suillus luteus)  

<-Sistemātiskais rādītājs O-PSistemātiskais rādītājs T-U ->