Latvijas sarkanā grāmata
Skaidrojums par Latvijas Sarkano grāmatu

Šajā mājas lapā turpmāk pie dažādu augu aprakstiem būs iespējams sastapties arī ar šādu apzīmējumu, kurš vizuāli informēs, ka augs vai sēne ir iekļauts Latvijas aizsargājamo sugu sarakstos vai, kā to tradicionāli sauc "Sarkanajā grāmatā."

Latvijas Sarkanā grāmata ir reģistrs, kurā apkopoti dati par Latvijā reti sastopamiem un apdraudētiem augiem, sēnēm un dzīvniekiem. Par “Sarkano grāmatu” to sauc turpinot tradīciju, kuru aizsāka Starptautiskā dabas aizsardzības savienība (IUCN) kā pirmo 1948. gadā publicējot apdraudēto dzīvnieku sarakstu. Latvijas Sarkanā grāmata satur zinātniskas rekomendācijas un pamatojumus dabas aizsardzības likumdošanai un aizsardzības pasākumu veikšanai.

Latvijas Sarkanajā grāmatā iekļautas tās sugas, kuru stāvoklis atbilst IUCN reto un iznīkstošo sugu komisijas izstrādātajiem kritērijiem:

0. kategorija — acīmredzot iznīkušas sugas, kuras nav sastopamas dabā vairākus gadus, taču, iespējams, saglabājušās atsevišķās vietās vai arī nebrīvē; 1. kategorija — sugas, kurām draud iznīkšana, to turpmāka pastāvēšana nav iespējama bez sevišķu pasākumu veikšanas; 2. kategorija — retas sugas, kurām nedraud iznīkšana, bet tās sastopamas tik nelielā skaitā vai pēc platības tik ierobežotās teritorijās, ka tās var ātri iznīkt;3. kategorija — sugas, kuru indivīdu skaits samazinās un areāls sašaurinās vairākus gadus vai nu dabisku cēloņu dēļ vai cilvēka darbības rezultātā, vai arī abu minēto faktoru ietekmē;  4. kategorija — nepietiekami pētītas sugas; iespējams, ka tām draud iznīkšana, bet ziņu trūkuma dēļ nevar precīzi novērtēt to pašreizējo stāvokli.

Doma ir pavisam vienkārša, sastopoties ar Latvijas sarkanajā grāmatā iekļautajiem augiem vai sēnēm, papriecājās par tiem un dodas tālāk. Praktiski, jeb kādas darbības, kuras var augu iznīcināt vai bojāt ir solis administratīvās tiesvedības uzsākšanā pret Jums un sodīšanā sākot no padsmit līdz vairākiem simtiem eiro.

Saprotu, ka vienmēr radīsies jautājumi par to, kādi tad ir Latvijā aizsargājamie augi!? Es nedublēšu datus, taču ielikšu saites: Īpaši aizsargājamo augu sugu saraksts [.pdf] un Īpaši aizsargājamo sēņu sugu saraksts . Abos materiālos ir pievienoti arī fotoattēli, vieglākai to uztverei.

Vai ir nepieciešams pārzināt šos sarakstus? Viennozīmīgi nē, tas vairāk ir intereses apmierināšanai. Saistībā ar šo projektu Jums ir svarīgi zināt, kuri ārstnieciskie augi ir aizsargājami un tos ievākt, arī "pa kluso" nevajadzētu. Aizsargājamie augu un sēņu saraksti ir radīti, ne lai kādam "ieriebtu" un sodītu, bet gan tāpēc, ka šo augu vai sēņu populācija ir apdraudēta un tai ir tendence izzust. Izzušana ne vienmēr saistās ar cilvēku tiešu to ievākšanu un nopostīšanu, bet ar dažādiem aspektiem, kurus rada vides izmaiņas, cilvēku saimnieciskās darbības ietekme, paša auga vai sēnes augšanas īpatnības u.t.t. 

Atceramies, ka jeb kuram augam un sēnei mūsu dabā ir alternatīvas no ārstnieciskā viedokļa- citi augi un sēnes, kuru populācija nav apdraudēta, kā arī nereti, pie mums apdraudētu sugu augus un sēnes var nopirkt no citu valstu ražotāja, kuram ir sertificēta šo augu vai sēņu ražotne (piemēram, baltais āmulis vai lakas plakanpiepe), drogas vai jau gatava preparāta veidā. 

Veicināsim draudzīgu attieksmi pret dabu un saglabāsim tās daudzveidību arī mūsu nākamajām paaudzēm, jo kā jau zinām, dabā pilnīgi visam ir sava vieta un nozīme!