Sistemātiskais rādītājs O-P

Lakstaugi

 Ozolpaparde melnā (Dryopteris filix-mas) Padille ūdens (Oenanthe aquatica)Pagaurs rožainais (Spergularia rubra) Pakrēslīte pamīšlapu (Chrysosplenium alternifolium)
 Palēcīte laimes (Orthilia secunda)Palēks čemuru (Chimaphila umbellata) Panātre (Lamium)Pastinaks pļavas (Pastinaca sativa L.)
Pātaine ārstniecības (Betonica officinalis) Pelašķis parastais (Achillea millefolium) Pērkonamoliņš brūču (Anthyllis vulneraria L.) Pēterene tīruma (Knautia arvensis)
Pētersīlis cirtainais (Petroselinum crispum)

Pienene ārstniecības (Taraxacum officinale)

Pīpene parastā (Leucanthemum vulgare)

Plaukšķene parastā (Silene vulgaris)

Plikstiņs ganu (Capsella bursa-pastori)

Plostbārdis (Tragopogon)

Pulkstenīte kamolainā (Campanula glomerata)

Puķumeldrs čemurainais (Butomus umbellatus)

Puplaksis trejlapu (Menyanthes trifoliata L.)

Purene purva (Caltha palustris L.)

Pūķgalve Moldāvu (Dracocephalum moldavica L.) 

Koki

 Ozols parastais (Quercus robur)Papele piramidiālā (Populus nigra L.)Persiks parastais (Persica vulgaris)  Pīlādzis parastais (Sorbus aucuparia)
Plūme mājas (Prunus domestica L.)


Krūmi

Pabērzs parastais (Rhamnus cathartica)  

Dārzeņi

Pastinaks pļavas (Pastinaca sativa L.)
 Pupiņa parastā (Phaseolus vulgaris L.)   

Ķērpji


 Parmēlija rievainā (Parmelia sulcata)Pseidoevernijaklijainā (Pseudevernia furfuracea)
Pseidoevernijaklijainā (Pseudevernia furfuracea)
  

Sēnes

 Ozolpiepe korķainā (Daedalea quercina) Plakanpiepe lakas (Ganoderma lucidum) Plakanpiepe parastā (Ganoderma applanatum) Posapiepe īstā (Fomes fomentarius)
 Pūpēži (Lycoperdaceae)Pūpēži (Lycoperdaceae)